Aktuality:

K příležitosti zahájení nového školního roku opět pořádáme v neděli 11. září 2016 zahradní slavnost. Všichni jsou srdečně zváni.
17.08.2016

K příležitosti zahájení nového školního roku opět pořádáme v neděli 6. září 2015 zahradní slavnost. Všichni jsou srdečně zváni.
24.08.2015

O prázdninách bude mít školka zavřeno od 3.8. do 7.8. 2015
01.07.2015

Video z Mikuláše na YouTube
10.12.2014

Video z lekce čínštiny na YouTube
09.12.2014

K příležitosti zahájení nového školního roku opět pořádáme 21. září 2014 zahradní slavnost. Všichni jsou srdečně zváni.
11.09.2014

O prázdninách bude mít školka zavřeno od 11.8. do 15.8. 2014
11.06.2014

Přijímáme stále nové děti na školní rok 2013/2014.
01.10.2013

Do fotogalerie jsme přidali fotografie ze zahradní slavnosti.
30.09.2013

K příležitosti zahájení nového školního roku opět pořádáme 8. září 2013 zahradní slavnost. Všichni jsou srdečně zváni.
22.08.2013

Školka je v provozu i o prázdninách.
27.06.2013

K příležitosti zahájení nového školního roku pořádáme 15. září 2012 zahradní slavnost. Všichni jsou srdečně zváni.
01.09.2012

Od 13.srpna do 17.srpna má školka zavřeno.
08.08.2012

Nově jsme pro Vás připravili permanentky. Bližší informace v ceníku.
01.02.2012

Hrátky v angličtině každé úterý a pátek.
01.02.2012

Vítejte v Montessori školce Hříbeček

„Nechme dětství v dětech dozrávat“

J.J. Rousseau

Předškolní věk je v životě dítěte velice důležité období. Před nástupem do 1. třídy získá dítě základní návyky, vědomosti a dovednosti. Funkce rodiny je nenahraditelná, přesto i pobyt dítěte mimo rodinné prostředí má svůj výrazný význam. Děti se osamostatňují, navazují nové sociální vztahy a také si hledají svou pozici mezi vrstevníky. Rádi jsme se ujali role průvodce dítěte tímto obdobím jeho ranného vývoje s vědomím důležitosti prvotního vkladu do jeho výchovy a vzdělání a vlivu na formování jeho osobnosti dlouho do dospělosti. Výsledkem našeho působení je pak bezproblémový vstup dítěte do 1. třídy

Houbovitě s.r.o. pro Vás otevřelo Montessori školku Hříbeček v rodinném domku na rohu ulice Hříbkové a Žampiónové v blízkosti přírodní památky Pitkovická stráň. Zaměřujeme se především na předškolní vzdělávání a výchovu dětí od 18 měsíců do 7 let. Vašim hříbečkům poskytujeme individuální, rodinný a přátelský přístup a péči od 7 do 18 hodin kromě sobot, nedělí a svátků.

U dětí rozvíjíme  oblast rozumovou, výtvarnou, hudební, pohybovou.  Poznávání probíhá na základě smyslových zkušeností. Činnosti jsou motivovány tím, co se v aktuálním čase děje v přírodě, např. při pozorování přírody, péči o květiny, při péči o vlastní osobu a své tělo.

U dětí rozvíjíme jazykové nadání. Dvakrát týdně probíhají dopolední aktivity v angličtině. Využíváme schopností dětí přijmout cizí jazyk nenásilnou formou, kdy ještě není potřeba se učit slovíčka, ale jen naslouchat a přijímat cizí jazyk stejně efektivně jako mateřský.

U dětí rozvíjíme zájmy a talent. Součástí odpoledního programu školky je možnost volby kroužků (výtvarný, pohybový, hra na flétnu a vaření)

U dětí dále rozvíjíme sebeobslužné dovednosti a sociální vztahy (potřeba sociálního kontaktu, prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, prostírání stolu, mytí rukou)

V naší fotogalerii máte možnost nahlédnout, jak to u nás vypadá a jaký je u nás život.

Montessori školka HŘÍBEČEK má sjednané pojištění odpovědnosti mateřských škol u pojišťovny ALLIANZ a.s.